car-outline

Tarek 2008 Kft

078111-black-white-pearl-icon-business-phone-cell2

Autókölcsönzés feltételei

 

- Kaució összege: 50.000-100.000Ft. A KAUCIÓ ÉS A BÉRLETI DÍJ AZ AUTÓ ÁTVÉTELEKOR (ELŐRE) FIZETENDŐ!!

- Autónkat az Ön biztonsága és a mi autóink védelmében sebességkorlátozóval láttuk el.

- Autóink KIZÁRÓLAG előzetes egyeztetés alapján külföldre is vihetők.

- Szükséges papírok magánszemélyek esetén:
 

személyi igazolvány
lakcímkártya
jogosítvány

- A bérleti szerződés határozott időre szól. A határozott idő leteltével a szerződés megszűnik. Kölcsönbevett járművet legkésőbb a szerződésben meghatározott bérleti időtartam végéig bérbeadónak vissza kell szolgáltatni. Meghosszabbítás kizárólag írásban lehetséges! Amennyiben a kölcsönzési idő lejártára a gépkocsi nem kerül visszaadásra a Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának- akár önhatalom igénybe vételével történő- elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor- fentiek szerint- nem szolgáltatja vissza, illetve ha már, erre utaló körülmény merül fel, úgy a Bérbeadó vélelmezi, hogy a Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Btk. 317§ -ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautó késedelmes visszaszolgáltatásáért vagy az autó vissza nem szolgáltatásáért a Bérbeadó az ebből adódó kár megtérítésére igénybe veheti a Bérlő által befizetett kauciót.

- Amennyiben autónkat nem érezzük biztonságban, úgy nem létesítünk bérleti jogviszonyt!

- Autóinkat teletankkal és kitakarítva adjuk át, a bérlés időtartamának befejeztével ugyanúgy kérjük vissza.

- Autóinkat szabotázsvédelemmel ellátott GPS/GPRS/GSM alap nyomkövetőkkel láttuk el. A rendszer folyamatosan rögzíti az autó sebességét, fordulatszámát,terhelését, határátlépést, ajtók nyitott-zárt állapotát, pillanatnyi és visszamenőleges földrajzi helyét. "Távoli leállítás" opcióval rendelkezik.

tmp9843-large

 

- Autóinkban TILOS A DOHÁNYZÁS, ALKOHOL FOGYASZTÁS ÉS ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSA (ellenkező esetben a kaucióból a takarítás és kárpit tisztítás teljes költsége -10000Ft+áfa levonásra kerül)

- Autóinkkal minden nemű vontatás TILOS!!!! ( utánfutó, tréler, másik jármű, stb)

- Szemetet, hulladékot, hulladékfémet szállítani ("vasazni") TILOS!

- A bérleti díj nem tartalmazza az autópálya használat díját, útdíjakat, az esetleges behajtási engedélyek díját, komp vagy egyéb szállítóeszköz igénybevételének díját, parkolási díjakat.

- Amennyiben a gépjárművel bűncselekményt, szabálysértést (útdíj fizetés elmulasztása, gyorshajtás, tilosban parkolás stb) követnek el, úgy cégünk a hatóságok felé kiadja a bérlő adatait!

- Nyitvatartásunk rugalmas az önök igényeihez igazodva (08:00-19:00 óráig). 
Időpont egyeztetés: Tel.: 70/318-23-23 
AMENNYIBEN A MEGBESZÉLT IDŐPONTBAN A MEGRENDELŐ NEM ÉRKEZIK MEG ÁTVENNI AZ AUTÓT (ÉS A KÉSÉST NEM JELZI KOLLÉGÁNKNAK), JOGUNKBAN ÁLL AZ AUTÓT MÁSNAK BÉRBE ADNI!!

- A gépjármű kötelező biztosítással és 20% önrészt tartalmazó CASCO biztosítással rendelkezik

- Autóinkat Szombathely területén ingyenesen, 20Km-es körzetében pedig 3000Ft-ért házhoz szállítjuk (kizárólag előzetes egyeztetés alapján).

- Ha az üzemanyagszint visszavételnél alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell a Bérlőnek megfizetnie.

- A gépjármű visszavételi időpontjához képest 1 órán túli késés esetén 1 napi bérleti díjat számítunk fel.
 

- A bérautó esetleges meghibásodása esetén lehetőség szerint csereautót biztosítunk.- Autóinkban TILOS A DOHÁNYZÁS, ALKOHOL FOGYASZTÁS ÉS ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSA (ellenkező esetben a kaucióból a takarítás és kárpit tisztítás teljes költsége -10000Ft+áfa levonásra kerül)


- Autóinkkal minden nemű vontatás TILOS!!!! ( utánfutó, tréler, másik jármű, stb)
- Szemetet, hulladékot, hulladékfémet szállítani ("vasazni") TILOS!

- A bérleti díj nem tartalmazza az autópálya használat díját, útdíjakat, az esetleges behajtási engedélyek díját, komp vagy egyéb szállítóeszköz igénybevételének díját, parkolási díjakat.

- Amennyiben a gépjárművel bűncselekményt, szabálysértést (útdíj fizetés elmulasztása, gyorshajtás, tilosban parkolás stb) követnek el, úgy cégünk a hatóságok felé kiadja a bérlő adatait!

- Nyitvatartásunk rugalmas az önök igényeihez igazodva (07:00-19:00 óráig). 
Időpont egyeztetés: Tel.: 70/318-23-23 
AMENNYIBEN A MEGBESZÉLT IDŐPONTBAN A MEGRENDELŐ NEM ÉRKEZIK MEG ÁTVENNI AZ AUTÓT (ÉS A KÉSÉST NEM JELZI KOLLÉGÁNKNAK), JOGUNKBAN ÁLL AZ AUTÓT MÁSNAK BÉRBE ADNI!!

- A gépjármű kötelező biztosítással és 20% önrészt tartalmazó CASCO biztosítással rendelkezik

- Autóinkat Szombathely területén ingyenesen, 20Km-es körzetében pedig 3000Ft-ért házhoz szállítjuk (kizárólag előzetes egyeztetés alapján).

- Ha az üzemanyagszint visszavételnél alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell a Bérlőnek megfizetnie.

- A gépjármű visszavételi időpontjához képest 1 órán túli késés esetén 1 napi bérleti díjat számítunk fel.

- A bérautó esetleges meghibásodása esetén lehetőség szerint csereautót biztosítunk.